Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 192
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Renitec Plus tabletti SPC 2019-04-24

PL

Resepti

Serbeca 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Sevikar 20 mg-5 mg, 40 mg-10 mg, 40 mg-5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-08 Uusi

PL

Resepti

Teldipin 40mg-5mg, 40mg-10mg, 80mg-5mg, 80mg-10mg tabletti SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg 80 mg tabletti SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2018-04-26

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2015-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 40mg-12,5mg, tabletti, SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-12,5mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-25mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-04

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Triplixam tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twynsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Valsarstad 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti SPC 2016-02-11

PL

Resepti

Valsartan - Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg - 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Valsartan Actavis 320mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-02

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40, 80, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-16

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Valsartan Krka 40mg,80mg,160mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Valsartan Orion 80 160 320mg tabl SPC 2018-01-31

PL

Resepti

Valsartan ratiopharm 40 mg, 80 mg ja 160 mg, tabletti SPC 2017-11-29

PL

Resepti

Valsartan Sandoz 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >