Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 178 kokonaismäärästä 178
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 40mg-12,5mg, tabletti, SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-12,5mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-25mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-26

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Triplixam tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twynsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Valsarstad 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti SPC 2016-02-11

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40, 80, 160, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Valsartan Krka 40mg,80mg,160mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Valsartan Sandoz 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80-12.5, 160-12.5, 160-25, 320-12.5 ja 320-25 mg tabletti SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg-12,5 mg, 160 mg-12,5 mg ja 160 mg-25 mg tabletti SPC 2018-16-11

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 80_12.5mg, 160_12.5mg, 160_25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Valsartore Comp (ent. Valsarstad Comp) 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

PL

Resepti

Zanipress 10mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Zofenil 7.5 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6