Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 181
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olmetec 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti SPC 2020-06-02.doc

PL

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti SPC 2020-06-02.doc

PL

Resepti

Perindopril Krka 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Perindopril Orion 4mg tabl SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Perindopril Orion 8mg tabl SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Perindopril Ratiopharm 4 mg tabletti SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Perindopril ratiopharm 8 mg tabletti SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Perindopril- Indapamid Sandoz 4 mg -1.25 mg tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4mg-5mg, 4mg-10mg, 8mg-5mg, 8mg-10mg tabletti SPC 2018-05-09

PL

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti SPC 2020-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pritor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PritorPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rameam 5 mg- 5mg, 5 mg-10 mg, 10 mg- 5 mg ja 10 mg-10 mg kovat kapselit SPC 2019-09-13.doc

PL

Resepti

Ramipril Hexal 1.25, 2.5, 5, 10 mg tabletit SPC 2019-01-13

PL

Resepti

Ramipril Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Ramipril ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-30.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasilez - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasilez HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Renitec 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Renitec Comp tabletti SPC 2019-04-24

PL

Resepti

Serbeca 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Sevikar 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01.doc Uusi

PL

Resepti

Teldipin 40mg-5mg, 40mg-10mg, 80mg-5mg, 80mg-10mg tabletti SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2020-06-26.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >