Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 44 kokonaismäärästä 44
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MHYOSPHERE PCV ID - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Milbemax vet. 2.5 mg_25 mg purutabletit pienille koirille ja koiranpennuille, 12.5 mg_25 mg purutabletit koirille PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Milbemax vet. kalvopäällysteiset tabletit pienille kissoille ja kissanpennuille, kalvopäällysteiset tabletit kissoille PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Milbemax vet. tabletit pienille koirille ja koiranpennuille, tabletit koirille PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Milpro vet 2,5 mg - 25 mg ja 12,5 mg - 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-09

SPC

Resepti

Milpro vet 4 mg - 10 mg ja 16 mg - 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MiPet Easecto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirataz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Mirrix vet 11,5% oraalipasta PL 2023-03-16

SPC

Resepti

Modulis vet 100 mg-ml oraaliliuos PL 2022-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mometamax Ultra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MS-H Vaccine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

MULTIMIN Vet injektioneste, liuos PL 2021-04-13

SPC

Resepti

Myodine vet 25 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-08-29

Edelliset 30    |  1  2