Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 45
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Malaseb vet. 20 mg-ml + 20 mg-ml shampoo PL 2021-11-10

SPC

Resepti

Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PL 2019-10-29

SPC

Resepti

Marbonor vet 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-09-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Masivet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mastitar retard vet. intramammaarisuspensio PL 2010-07-08

SPC

Resepti

Medrol vet. 4 mg tabletti PL 2021-10-29

SPC

Resepti

Mektix vet 16 mg - 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-11

SPC

Resepti

Mektix vet 2.5 mg - 25 mg, 12.5 mg -125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-11

SPC

Resepti

Mektix vet 2.5 mg -25 mg, 12.5 mg - 125 mg purutabletti PL 2023-09-04 (pdf)

SPC

Resepti

Mektix vet 4 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Melosus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Melovem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Meloxidolor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Meloxidyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Meloxoral - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Melrex vet 1 mg, 2,5 mg ja 4 mg purutabletti PL 2022-10-05

SPC

Resepti

Mepiblock Vet. 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Mepidor vet. 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metacam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Methagesic Vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-02-15 Uusi

SPC

Resepti

Metomotyl vet 2,5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-06-16

SPC

Resepti

Metomotyl vet 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-06-16

SPC

Resepti

Metrobactin vet 250 mg tabletti PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Metrobactin vet 500 mg tabletti PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Metrocare Vet 250 mg, 500 mg tabletti PL 2020-03-23

SPC

Resepti

Metronivet 1000 mg tabletti PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Metronivet 250 mg tabletti PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Metronivet 500 mg tabletti PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Metrovis 100 mg tabletti PL 2020-06-18

SPC

Resepti

Metrovis 250 mg tabletti PL 2020-06-18

  1  2  |  Seuraavat 30   >