Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 84 kokonaismäärästä 84
Edelliset 30    |  1  2  3   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Clinacin 75 mg, 150 mg tabletti PL 2019-03-17

SPC

Resepti

Clindabactin 220 mg purutabletti PL 2020-06-16.docx

SPC

Resepti

Clindabactin 440 mg purutabletti PL 2020-06-16.docx

SPC

Resepti

Clindabactin 55 mg purutabletti PL 2020-06-16.docx

SPC

Resepti

Clindabuc vet 75 mg, 200 mg tabletti PL 2017-04-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clomicalm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Coglapix injektioneste, suspensio PL 2019-11-21.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coliprotec F4/F18 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Comforion vet 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-11-14

SPC

Resepti

Comforion vet 100 mg-ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi PL 2020-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Contacera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Convenia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cortaderm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cortavance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cortotic Vet 0,584 mg-ml korvasumute, liuos PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Cosacthen vet 0,25 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coxatab - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coxevac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Credelio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Credelio Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cyclance vet 100 mg-ml oraaliliuos PL 2019-03-21.doc

SPC

Resepti

Cyclix 250 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2020-03-31.doc

SPC

Resepti

Cydectin pour-on vet 5 mg-ml kertavaleluliuos PL 2021-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cytopoint - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3