Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 84
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Carprofelican vet 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-10-18

SPC

Resepti

Cartrophen vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-09-13

SPC

Resepti/itsehoito

Cazitel 230 mg-20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-02

SPC

Itsehoito

Cazitel Plus tabletti koiralle PL 2020-10-08

SPC

Itsehoito

Cazitel tabletit suurille koirille PL 2017-08-27

SPC

Resepti

Cefabactin vet 250 mg tabletti PL 2022-06-03

SPC

Resepti

Cefabactin vet 50 mg tabletti PL 2022-06-03

SPC

Resepti

Cefaseptin 75 mg, 300 mg, 750 mg tabletti PL 2016-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cepedex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cepesedan vet 10 mg/ml injektioneste PL 2014-09-04

SPC

Resepti

Cepetor vet 1 mg/ml injektioneste, liuos PL 2014-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cerenia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cevac Mass L kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten PL 2021-06-04

SPC

Resepti

Cevac MD Rispens injektiokonsentraatti ja liuotin, suspensiota varten PL 2021-03-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Chanaxin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Chanhold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Chanox vet 50 mg-ml oraalisuspensio PL 2022-06-09

SPC

Resepti

Chorulon vet 1500 IU ja 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2019-10-10

SPC

Resepti

CIDR 1,38 g depotlääkevalmiste, emättimeen PL 2021-10-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cimalgex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CircoMax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CircoMax Myco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circovac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clavaseptin 40 mg_10 mg, 50 mg_12.5 mg, 200 mg_50 mg, 400 mg_100 mg tabletti PL 2022-01-03

SPC

Resepti

Clavaseptin 600 mg - 150 mg tabletti PL 2022-11-17

SPC

Resepti

Clavubactin 250 mg-62,5 mg tabletti PL 2019-01-17

SPC

Resepti

Clavubactin 50 mg-12,5 mg tabletti PL 2019-01-17

SPC

Resepti

Clavubactin 500 mg-125 mg tabletti PL 2019-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clevor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clinacin 300 mg tabletti PL 2023-02-14

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >