Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 45 kokonaismäärästä 45
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Vetoryl 30 mg kapseli, kova PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Vetoryl 5 mg kapseli, kova PL 2021-03-17

SPC

Resepti

Vetoryl 60 mg kapseli, kova PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Vetox vet 10 IU-ml injektioneste, liuos PL 2009-12-16

SPC

Resepti

Vetrimoxin vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2023-04-11 Uusi

SPC

Resepti

Veylactin vet 50 mikrog-ml oraaliliuos PL 2023-07-27

SPC

Resepti

Veytosal Vet 100 mg-ml + 0,05 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-09-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Virbagen Omega - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Virbamec vet 10 mg/ml injektioneste, liuos PL 2016-06-30

SPC

Resepti

Vitofyllin 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-05-11

SPC

Resepti

Vitofyllin 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-05-04

SPC

Resepti

Vomend vet 10 mg purutabletti PL 2021-06-17

SPC

Resepti

Vomend vet 5 mg purutabletti PL 2021-06-17

SPC

Resepti

Vominil 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-07-17

SPC

Resepti

Vulketan vet 2,5 mg-g geeli PL 2019-11-25

Edelliset 30    |  1  2