Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 49 kokonaismäärästä 49
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Fortekor vet. 2,5 mg tabletti PL 2020-07-10

SPC

Resepti

Fortekor vet. 20 mg tabletti PL 2020-04-22

SPC

Resepti

Fortekor vet. 5 mg tabletti PL 2020-04-22

SPC

Resepti

Forthyron Smak vet. 200, 400, 600 ja 800 mikrog tabletti PL 2021-12-01

SPC

Resepti

Forthyron vet 200 mikrog ja 400 mikrog tabletti PL 2010-07-16

SPC

Itsehoito

Frontect paikallisvaleluliuos koirille PL 2020-07-28

SPC

Itsehoito

Frontline Comp 50 mg-60 mg paikallisvaleluliuos PL 2020-01-31

SPC

Itsehoito

Frontline Comp 67 mg-60,3 mg, 134 mg-120,6 mg, 268 mg-241,1 mg, 402 mg-361,8 mg paikallisvaleluliuos PL 2020-01-31

SPC

Resepti

Frontline vet 100 mg-ml paikallisvaleluliuos PL 2020-11-30

SPC

Resepti

Frontline vet 2,5 mg-ml sumute iholle, liuos PL 2020-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fungitraxx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Furosoral vet 10 mg tabletti PL 2019-09-10

SPC

Resepti

Furosoral vet 40 mg tabletti PL 2019-09-10

SPC

Resepti

Furovet vet 20 mg, 40 mg tabletti - PL 2020-09-10

SPC

Resepti

Fuxien vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste PL 2021-01-25

SPC

Itsehoito

Fyperix Comp vet 50 mg - 60 mg paikallisvaleluliuos PL 2019-05-17

SPC

Itsehoito

Fyperix Comp vet 67-60.3mg, 134-120.6mg, 268-241.2mg, 402-361.8mg paikallisvaleluliuos PL 2019-05-17

SPC

Itsehoito

Fyperix vet 50 mg paikallisvaleluliuos PL 2021-03-16

SPC

Itsehoito

Fyperix vet 67, 134, 268, 402 mg paikallisvaleluliuos PL 2018-05-15

Edelliset 30    |  1  2