Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 268
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Betnovat 1 mg-g voide ja emulsiovoide SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Betnovat 1 mg-g voide ja emulsiovoide SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Betnovat 1 mg-ml liuos iholle SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Betnovat Scalp 1 mg-ml liuos iholle SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Betoptic 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus SPC 2021-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bevespi Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bexsero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2021-11-25 Uusi

PL

Resepti

Bicain Pond Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Bicain Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-08

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamide Accord 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

bicaVera 1.5 % glukoosi, 1,25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-25.docx

PL

Resepti

BicaVera 1.5 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

bicaVera 2.3 % glukoosi, 1,25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-25.docx

PL

Resepti

BicaVera 2.3 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

bicaVera 4.25 % glukoosi, 1,25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-25.docx

PL

Resepti

BicaVera 4.25 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Bifril Comp 30 mg/12.5 mg tabletti SPC 2011-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biktarvy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bimatoprost Accord 0,1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Bimatoprost Accord 0,3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Bimatoprost Sandoz 0.3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-01-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >