Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Beclonasal Aqua 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-11-26

PL

Resepti

Beclonasal Forte Aqua 100 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-11-26

PL

Resepti

Befoair 100 mikrog/6 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2023-06-26

PL

Resepti

Befoair 200 mikrog/6 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2023-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BEKEMV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Belkyra 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-04-27

PL

Resepti

Bemetson 0,1 prosenttia emulsiovoide SPC 2024-05-10 Uusi

PL

Resepti

Bemetson 0,1 prosenttia voide SPC 2024-05-10 Uusi

PL

Resepti

Bemetson 1 mg-ml liuos päänahkaan SPC 2022-05-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bemfola - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bemrist Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Benadryl 8 mg kapseli, kova SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Bendamustine Accord 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-05-05

PL

Resepti

Bendamustine Accord 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-11-14

PL

Resepti

Bendamustine Avansor 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-07-06

PL

Resepti

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-03-21

PL

Resepti

Bendamustine Medac 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-09-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BeneFIX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Benelyte infuusioneste, liuos SPC 2023-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Benepali - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Benlysta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Benzylpenicillin Fresenius Kabi 0,6 g, 1,2 g, 3 g, 6 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2024-03-20

PL

Resepti

Benzylpenicillin Panpharma 0.6 g, 1.2 g, 3 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2024-05-14 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Beovu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Bepanthen 100 mg imeskelytabletti SPC 2022-01-14

PL

Itsehoito

Bepanthen 50 mg-g emulsiovoide SPC 2024-05-28 Uusi

PL

Itsehoito

Bepanthen 50 mg-g voide SPC 2024-05-28 Uusi

PL

Resepti

Berinert 2000 IU ja 3000 IU, Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-02-24

PL

Resepti

Berinert 2000 IU ja 3000 IU, Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-02-24

PL

Resepti

Berinert 500 IU, 1500 IU injektioinfuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-10-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >