Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 268 kokonaismäärästä 268
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bupropion Orion 150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Bupropion Sandoz 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-09-16 Uusi

PL

Itsehoito

Burana 100 mg purukapseli, pehmeä SPC 2021-10-20 Uusi

PL

Itsehoito

Burana 20 mg - ml oraalisuspensio SPC 2021-02-26

PL

Itsehoito

Burana 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 OTC

PL

Resepti

Burana 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Burana 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Burana 40 mg - ml oraalisuspensio SPC 2021-01-28

PL

Itsehoito

Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-10-20

PL

Resepti

Burana Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-12-18

PL

Itsehoito

Burana Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-12-18 OTC

PL

Resepti

Burana Comp 200 mg-30 mg, 400 mg-60 tabletti SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Burana Slow 800 mg depottabletti SPC 2020-12-18

PL

Itsehoito

Burana-C tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-24

PL

Itsehoito

Buranagel 50 mg - g geeli SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Burpenorphine-Naloxone G.L. Pharma 2 mg-0.5 mg, 4 mg-1 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Buscopan 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-04-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busilvex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Buspiron ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-08-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Frasenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Buventol Easyhaler 100 mikrog-annos, 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buvidal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bydureon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Byetta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Byfavo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bylvay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Byooviz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9