Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Budesonid Medical Valley 3 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Budesonide Stada 0,25 mg-ml, 0,5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Budesonide Teva 0.25 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2024-05-23 Uusi

PL

Resepti

Budesonide Teva 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2022-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 320 mikrog-9 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2022-07-07

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 80 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Bugvi 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, dispersiota varten SPC 2024-05-16 Uusi

PL

Resepti

Bumacor 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2023-01-06

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Bupremyl 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-10-10

PL

Resepti

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti,, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 5 mikrog, 10 mikrog, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari PL 2022-02-11

PL

Resepti

Buprenorphine Sandoz 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-03-09

PL

Resepti

Buprenorphine Sandoz 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, depotlaastari SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Buprenorphine Stada 5 microg-tunti, 10 microg-tunti, 20 microg-tunti depotlaastari SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Buprenorphine-Naloxone Mylan 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Bupropion Accord 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Bupropion Accord 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2023-04-04

PL

Resepti

Bupropion Orion 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2023-04-05

PL

Resepti

Bupropion Sandoz 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-12-15

PL

Resepti

Bupropion Sandoz 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-12-19

PL

Itsehoito

Burana 100 mg purukapseli, pehmeä SPC 2023-12-12

PL

Itsehoito

Burana 20 mg - ml oraalisuspensio SPC 2023-12-12 Uusi

PL

Itsehoito

Burana 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-12 OTC

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >