Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Bloctil 100 mg kapseli, kova SPC 2024-03-13

PL

Resepti

Bocouture 50, 100 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bondronat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bonjesta 20 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Bonoq Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Bonoq Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bonviva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Boostrix injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-04-26

PL

Resepti

Boostrix Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bortezomib Avansor 2.5 mg, 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-06-16

PL

Resepti

Bortezomib Baxter 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-18

PL

Resepti

Bortezomib EVER Pharma 2.5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bortezomib Medac 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Bortezomib Medical Valley 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2024-01-22

PL

Resepti

Bortezomib MSN 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Bortezomib Reddy 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Bortezomib Sandoz 2,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-08

PL

Resepti

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-12-02

PL

Resepti

Bortezomib STADA 2,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bortezomib Viatris 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-06-20

PL

Resepti

Bortib 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-08-22

PL

Resepti

Bosentan Accord 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bosulif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bosutinib Stada 100 mg, 400 mg, 500 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-19

PL

Resepti

Botox 50, 100, 200 Allergan-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2024-04-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >