Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 370
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Seronil 10 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen, 20 mg kapseli, kova PL 2020-10-29

SPC

Resepti

Seronil 10 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen, 20 mg kapseli, kova PL 2020-10-29

SPC

Resepti

Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-01

SPC

Resepti

Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti PL 2023-08-01

SPC

Resepti

Seroxat 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-26

SPC

Resepti

Sertralin Hexal 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-08

SPC

Resepti

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-13

SPC

Resepti

Sertralin Orion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-16

SPC

Resepti

Sertralin ratiopharm 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-16

SPC

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti PL 2013-12-18

SPC

Resepti

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-15

SPC

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sevelamer carbonate Winthrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-18.docx

SPC

Resepti

Sevofluran Baxter 1 ml-ml inhalaatiohöyry, neste, PL 2023-11-17.docx

SPC

Resepti

Sevorane inhalaatiohöyry, neste PL 2021-01-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Shingrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sialanar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Sibicort emulsiovoide PL 2019-07-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sibnayal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sifrol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Signifor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Siklos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silapo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Orion 25mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti PL 2022-06-13

SPC

Resepti

Sildenafil Stada 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >