Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 370
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Solifenacin-Tamsulosin STADA 6 mg-0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2023-04-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Soliris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Solomet 4 mg,16mg tabletti pakkausseloste 2021-11-30.doc

SPC

Resepti

Solomet Depot 40 mg-ml injekjtioneste, suspensio pakkausseloste 2021-11-30

SPC

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlorid. 40 mgml + 5 mgml injektioneste, suspensio PIL 2023-02-16

SPC

Resepti

Solu-Cortef 100 mg, 250 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2023-08-25

SPC

Resepti

Solu-Medrol 40 mg, 125 mg, 500 mg ja 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PIL 2024-03-01

SPC

Resepti

Soluprick Positiivinen Kontrolli 10 mg-ml liuos ihopistotestiin PL 2019-10-16

SPC

Resepti

Soluprick SQ Epiteeliuutteet liuos ihopistotestiin PL 2019-10-16

SPC

Resepti

Soluprick SQ huonepölypunkit liuos ihopistotestiin PL 2019-10-16

SPC

Resepti

Soluprick SQ hyönteismyrkyt liuos ihopistotestiin PL 2019-10-16

SPC

Resepti

Soluprick SQ siitepölyt liuos ihopistotestiin PL 2019-10-16

SPC

Resepti

Soluprick Sq Siitepölyt liuos ihopistotestiin PL 2024-03-26 Uusi

SPC

Resepti

Soluvit infuusiokuiva-aine PL 2020-02-20

SPC

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti PL 2023-05-05

SPC

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti PL 2023-05-05

SPC

Resepti

Somac 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-05-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somac Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Somadril Comp tabletti PL 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somakit Toc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Somatuline Autogel 60 mg, 90 mg, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somavert - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Somnor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sondelbay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
SonoVue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide PL 2019-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sorafenib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sorafenib Mylan 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-05-15

SPC

Resepti

Sorafenib ratiopharm 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-09-25

SPC

Resepti

Sorafenib Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >