Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 301 - 330 kokonaismäärästä 370
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stribild - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Strimvelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos PL 2023-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suboxone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Subutex 100 mg, 300 mg depotinjektioneste, liuos PL 2023-08-22

SPC

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti PL 2021-04-30

SPC

Resepti

Sufenta 5 mikrog/ml ja Sufenta Forte 50 mikrog/ml injektioneste, liuos PL 2023-12-08

SPC

Resepti

Sufentanil hameln 5 mikrog-ml, 50 mikrog-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-03-08

SPC

Resepti

Sugammadex Aguettant 10 mg-ml ja 50 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pakkausseloste 2023-12-12.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Amomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sugammadex Aspen 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-01-20.docx

SPC

Resepti

Sugammadex Avansor 100 mg-ml injektioneste, liuos 2023-06-21

SPC

Resepti

Sugammadex baxter 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-07-05.docx

SPC

Resepti

Sugammadex Bioglan 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-03-14.docx

SPC

Resepti

Sugammadex ELM 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2024-03-22.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sugammadex Gebro 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-06-14.docx

SPC

Resepti

Sugammadex Glenmark 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-05-11.docx

SPC

Resepti

Sugammadex hameln 100 mg_ml injektioneste, liuos PL 2023-03-28

SPC

Resepti

Sugammadex Kalceks 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sugammadex Noridem 100 mg/ml injektioneste, liuos PL 2022-05-25

SPC

Resepti

Sugammadex Orion 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-03-13.docx

SPC

Resepti

Sugammadex Panpharma 100 mg-ml injektioneste, liuos Pakkausseloste 2023-03-29.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Piramal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sugammadex Qilu 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2023-10-19

SPC

Resepti

Sugammadex Reddy 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-03-05

SPC

Resepti

Sugammadex Sandoz 100 mg-ml injektioneste, liuos, PL 2022-12-28

SPC

Resepti

Sugammadex STADA 100 mg-ml injektioneste, liuos pakkausseloste 2022-12-16.docx

SPC

Resepti

Sukolin 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-09-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >