Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 331 - 353 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Suprane inhalaatiohöyry, neste PL 2017-10-20

SPC

Resepti

Suprium 50 mg kapseli, kova ja 200 mg tabletti PL 2020-01-21

SPC

Resepti

Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-11-18

SPC

Resepti

Sustanon ”250” injektioneste, liuos PL 2021-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sustiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sutent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Suxamethonium Aguettant 10 mg - ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2020-07-08

SPC

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg - ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-12-23

SPC

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sycrest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sylvant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Symbicort 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio PL 2020-06-30

SPC

Resepti

Symbicort 80 mikrog-2.25 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio PL 2020-10-13

SPC

Resepti

Symbicort Turbuhaler Forte inhalaatiojauhe PIL 2020-10-13

SPC

Resepti

Symbicort Turbuhaler inhalaatiojauhe PIL 2020-10-13

SPC

Resepti

Symbicort Turbuhaler Mite inhalaatiojauhe PL 2020-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Symkevi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Symtuza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synagis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Synarela 200 mikrog-annos nensäsumute, liuos PL 2022-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synflorix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synjardy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Syntocinon 8,3 mikrog_ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten_injektioneste, liuos PL 16-12-2020.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12