Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 331 - 360 kokonaismäärästä 369
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Sumatriptan Accord 50 mg, 100 mg tabletti PL 2022-11-11

SPC

Resepti

Sumatriptan C4 health 12 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2023-11-02

SPC

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti PL 2020-08-21

SPC

Itsehoito

Sumatriptan Teva 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2024-04-19 Uusi

SPC

Resepti

Sumatriptan Teva 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-04-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunitinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sunitinib Avansor 12,5 mg, 25 mg ja 50 mg kapseli, kova PL 2022-01-26

SPC

Resepti

Sunitinib Krka 12,5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2021-07-05

SPC

Resepti

Sunitinib Mylan 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2020-11-09 Uusi

SPC

Resepti

Sunitinib ratiopharm 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2021-08-20

SPC

Resepti

Sunitinib Sandoz 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2019-09-30

SPC

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2023-04-05

SPC

Resepti

Sunitinib Vivanta 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2022-02-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunlenca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunosi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Supemtek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Suprane inhalaatiohöyry, neste, PL 2023-11-28

SPC

Resepti

Suprium 50 mg kapseli, kova ja 200 mg tabletti PL 2024-03-21 Uusi

SPC

Resepti

Sustanon ”250” injektioneste, liuos PL 2023-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sustiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sutent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Suxamethonium Aguettant 10 mg - ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2020-07-08

SPC

Resepti

Suxamethonium chloride Panpharma 50 mg_ml injektio-_infuusioneste, liuos pakkausseloste 2023-06-12.docx

SPC

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg - ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-12-23

SPC

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sycrest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sylvant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Symbicort 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio PL 2023-04-14

SPC

Resepti

Symbicort 80 mikrog-2.25 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio PL 2023-04-14

SPC

Resepti

Symbicort Turbuhaler Forte inhalaatiojauhe PIL 2023-10-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >