Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Singulair-AR 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Singulair-AR 4 mg purutabletti PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Singulair-AR 5 mg purutabletti PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Sinmelan 5 mg-ml, 25 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-03-23

SPC

Resepti

Sir. Ephedrin oraalineste PL 2021-09-01

SPC

Resepti

Sir. Ephedrin Paediatr. oraalineste PL 2021-09-01

SPC

Resepti

Sirdalud 2 mg, 4 mg tabletti, Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Sirdalud 2 mg, 4 mg tabletti, Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova PL 2022-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sirturo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sitagliptin Avansor 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-19

SPC

Resepti

Sitagliptin Glenmark 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-09 Uusi

SPC

Resepti

Sitagliptin Grindeks 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-10

SPC

Resepti

Sitagliptin Hexal 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-15 Uusi

SPC

Resepti

Sitagliptin Krka 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-04

SPC

Resepti

Sitagliptin Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-19

SPC

Resepti

Sitagliptin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-12-02

SPC

Resepti

Sitagliptin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-10

SPC

Resepti

Sitagliptin Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-15

SPC

Resepti

Sitagliptin STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-07-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sitagliptin Zentiva 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-11-19

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin Glenmark 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin Grindeks 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-22

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin Hexal 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-14 Uusi

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-07

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-16

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin Sandoz 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-14 Uusi

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-10-04

SPC

Resepti

Sitagliptin-Metformin Zentiva 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin/Metformin hydrochloride Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >