Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 264
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-02-25

SPC

Resepti

Bortezomib STADA 2,5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-05-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bortib 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-07-12

SPC

Resepti

Bosentan Accord 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-15

SPC

Resepti

Bosentan Actavis 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-09-29

SPC

Resepti

Bosentan Orion 62,5 mg, 125 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2019-12-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bosulif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Botox 50, 100, 200 Allergan-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-02-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Braftovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Braftovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Braltus 10 mikrog-vapautunut annos inhalaatiojauhe PL 2018-12-12

SPC

Resepti

Bramitob 300 mg - 4 ml sumutinliuos PL 2022-01-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bretaris Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Brevibloc 10 mg-ml infuusioneste liuos PL 2015-07-09

SPC

Resepti

Brevibloc 10mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-10-09

SPC

Resepti

Bricanyl Turbuhaler 0.25, 0.5 mg-annos inhalaatiojauhe PL 2020-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bridion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brilique - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brimica Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brinavess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brineura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brintellix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Brinzolamide Accord 10 mg-ml silmätipat, suspensio PL 2020-11-04

SPC

Resepti

Brinzolamide Sandoz 10 mg-ml silmätipat, suspensio PL 2022-06-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Briviact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bronchitol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BroPair Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brukinsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buccolam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >