Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 264
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blenrep - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bleomycin Accord 15000 IU injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2019-01-07

SPC

Resepti

Bleomycin Baxter injektio-infuusiokuiva-aine PL 2016-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blincyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Blissel 50 mikrog-g emätingeeli PL 2022-05-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blitzima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blitzima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bocouture 50, 100 yksikköä injektiokuiva-aine liuosta varten PL 2019-11-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bondronat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bonefos 400 mg kapseli 800 mg tabletti PL 2020-11-03

SPC

Resepti

Bonefos 400 mg kapseli 800 mg tabletti PL 2020-11-03

SPC

Resepti

Bonoq Uro 200 mg tabletti PIL 2002-08-26

SPC

Resepti

Bonoq Uro 400 mg tabletti PIL 2002-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bonviva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Boostrix injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2022-05-24

SPC

Resepti

Boostrix Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2022-03-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bortezomib Avansor 2.5 mg, 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-04-13

SPC

Resepti

Bortezomib Baxter 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-11-18

SPC

Resepti

Bortezomib EVER Pharma 2.5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-11-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bortezomib Krka 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-02-25

SPC

Resepti

Bortezomib Medac 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-04-20

SPC

Resepti

Bortezomib Medical Valley 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-03-17.docx

SPC

Resepti

Bortezomib MSN 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-06-21 Uusi

SPC

Resepti

Bortezomib Mylan 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-05-05

SPC

Resepti

Bortezomib Reddy 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-03-07

SPC

Resepti

Bortezomib Sandoz 2,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-02-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >