Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 121
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 50 mg/ml infllusioneste, liuos SPC 2023-05-19

PL

Resepti

Glucos Fresenius Kabi 50 mg-ml, 100 mg-ml, 200 mg-ml, 300 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapseli SPC 2023-03-24 Uusi

PL

Resepti

Glucose-Na-K Baxter 50 mg-ml, infuusioneste, liuos SPC 2024-01-25

PL

Resepti

Glucosteril 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Glycopyrronium Martindale 200 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Glycostigmin injektioneste, liuos SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Glykopyrroniumbromidi Accord 200 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2023-10-12

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-13.docx

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos SPC 2020-05-14.docx

PL

Resepti

Glyronul 0,2 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2022-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Golpimec 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-07-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
GONAL-f - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gonapeptyl 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-12

PL

Resepti

Gonasi Set injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-11-09

PL

Resepti

Granisetron Baxter 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-15

PL

Resepti

Granisetron Hameln 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2012-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granpidam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grastofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grasustek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Grazax 75000 SQ-T, kylmäkuivattu tabletti kielen alle SPC 2022-04-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >