Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 128
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gensumycin 40 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-07-19

PL

Resepti

Gentacoll 1.3 mg-cm2 implantaatti SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Gentamicin B. Braun 1 mg-ml, 3 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-02-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Genvoya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Gestodilat 20 mikrog_75 mikrog, 30 mikrog_75mikrog tabletti SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Ghemaxan 2000,4000,6000,8000, 10 000, 12000 ja 15 000 IU injektioneste,liuos,esitäytetty ruisku SPC 2019-09-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Giapreza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gilenya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Itsehoito

Ginkgomax kapseli, kova SPC 2018-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Giotrif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glatimyl 20 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2017-11-01

PL

Resepti

Glatimyl 40mgml SPC 2017-11-06

PL

Resepti

Glatiramer acetate ratiopharm 40 mg-ml SPC 2019-08-26 Uusi

PL

Resepti

Glaukostad 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-03-21

PL

Resepti

Glavamin infuusioneste SPC 2017-12-15

PL

Resepti

Glazidim 2 g, 3 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2016-06-21

PL

Resepti

Glazidim 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine SPC 2018-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glidipion (ent. Pioglitazone Actavis Group) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glimepirid Krka 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2018-04-23

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

PL

Resepti

Glimepirid Sandoz 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti SPC 2018-06-14

PL

Itsehoito

Glinor 5.2 mg-annos nenäsumute SPC 2015-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gliolan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Glitinum kapseli SPC 2018-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glivec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glubrava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti SPC 2018-02-02

PL

Resepti

GlucaGen 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2015-09-15

PL

Resepti

Glucophage 1000 mg tabletti SPC 2017-03-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >