Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 121
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Genvoya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gepretix 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-02-20

PL

Resepti

Gepretix 200 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-02-20

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Ghemaxan 2 000 IU, 4000 IU, 6000 IU, 8000 IU, 10000 IU, 12000 IU, 15 000 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2023-01-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
GHRYVELIN (ent. Macimorelin Aeterna Zentaris) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Giapreza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Giduxa kapseli, pehmeä SPC 2022-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gilenya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ginkgomax kapseli kova SPC 2021-09-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Giotrif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Givlaari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glatimyl 20 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2023-09-28

PL

Resepti

Glatimyl 40 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2023-09-28

PL

Resepti

Glaukostad 20 mg-ml+5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-12-07

PL

Resepti

Glazidim 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glidipion (ent. Pioglitazone Actavis Group) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gliolan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Glitinum kapseli, kova SPC 2022-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glivec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glubrava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glucagen 1mg injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten SPC 2022-11-11

PL

Resepti

Glucophage 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucophage 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucos B. Braun 100 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Glucos B. Braun 200 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Glucos B. Braun 300 mg-ml infuusioneste SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Glucos B. Braun 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-02-29

PL

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >