Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 235 kokonaismäärästä 235
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti SPC 2017-12-04

PL

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exjade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exocin 3 mg-ml silmätipat SPC 2016-03-09

PL

Itsehoito

Expigen oraaliliuos SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Extavia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Extraneal peritoneaalidialyysineste SPC 2016-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exviera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eylea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ezelicon 10 mg tabletti SPC 2018-05-18

PL

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti SPC 2017-11-30

PL

Resepti

Ezetimib Amneal 10 mg tabletti SPC 2017-08-04

PL

Resepti

Ezetimib KRKA 10 mg tabletti SPC 2016-10-31

PL

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti SPC 2017-07-20

PL

Resepti

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Ezetimib Stada 10 mg tabletti SPC 2018-02-07

PL

Resepti

Ezetimibe Accord tablett SPC 2016-10-21

PL

Resepti

Ezetimibe Mylan10 mg tabletti SPC 2018-02-07

PL

Resepti

Ezetimibe Orion 10 mg tabletti SPC 2017-08-24

PL

Resepti

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2016-05-20

PL

Resepti

Ezetrol 10 mg tabletti SPC 2015-03-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8