Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 231
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Epirubicin Medac 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Episalvan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epistatus 10 mg liuos suuonteloon SPC 2019-02-05.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epoetin Alfa Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eporatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eprex 2000, 4000, 40 000, 10 000 IU-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-03-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equasym Retard 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2018-08-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erbitux - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli SPC 2012-08-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erelzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erivedge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erleada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Erlotinib Orion 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Erlotinib ratiopharm 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-01-31.doc

PL

Resepti

Erlotinib STADA 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-20 Uusi

PL

Resepti

Erlotinib Teva B.V. 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-21

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2017-10-19

PL

Resepti

Erythromycin Panpharma 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esbriet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Escitalopram Accord 10, 20 mg tabletti SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Escitalopram Actavis 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-30 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Navamedic (ent. Escitalopram Aspen) 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Escitalopram Orion 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-05 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5, 10, 15, 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2019-09-30 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >