Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 234
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enbrel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Encepur 1.5 mikrog-annos injektioneste, suspensio SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Encepur Lapset 0.75 mikrog-0.25 ml injektioneste, suspensio SPC 2018-10-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
EndolucinBeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2019-11-27.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enerzair Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Engerix-B 10 mikrog-0.5 ml injektioneste esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2015-07-27

PL

Resepti

Engerix-B 20 mikrog-ml injektioneste esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2016-01-28

PL

Resepti

Enoxaparin Becat injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Enstilar 50 mikrog-g + 0.5 mg-g ihovaahto SPC 2020-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entacapone Orion Pharma 200 mg tabletti SPC 2020-08-12 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entecavir Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entercavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entocort 2 mg tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten SPC 2020-07-28

PL

Resepti

Entocort 3 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entresto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entyvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enurev Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Envarsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enyglid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enzepi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epclusa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epiduo 0.1, 2.5 prosenttinen geeli SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Epiduo 0.3 prosenttinen - 2.5 prosenttinen geeli SPC 2020-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epidyolex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epipen 300 mikrog, Epipen Jr. 150 mikrog, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-10-06 Uusi

PL

Resepti

Epirubicin Accord 2 mg-ml injektio/infuusioneste, liuos SPC 2019-05-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >