Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 231
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-09 Uusi

PL

Resepti

Escor 8 mg depotkapseli SPC 2015-09-18

PL

Resepti

Esketamine Orifarm 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio- infuusioneste, liuos SPC 2019-06-27.docx

PL

Resepti

Esliva 700 mg lääkelaastari SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Esmeron 10 mg-ml injektioneste SPC 2017-12-21

PL

Resepti

Esmocard 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-05-22

PL

Resepti

Esmocard 2500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-02-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esmya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli SPC 2012-11-14

PL

Resepti

Esomeprazol Actavis 20, 40 mg enterotabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Esomeprazol Krka 20, 40 mg enterokapseli SPC 2017-03-27

PL

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20, 40 mg enterotabletti SPC 2017-01-25

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Orion 20, 40 mg enterotabletti SPC 2018-04-03

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol ratiopharm 20, 40 mg enterokapseli SPC 2017-03-20

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Sandoz 20, 40 mg enterotabletti SPC 2017-06-20

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20, 40 mg enterotabletti SPC 2017-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esperoct - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Espumisan 100 mg-ml tipat SPC 2016-03-03

PL

Resepti

Estalis 50 mikrog-250 mikrog per 24 tuntia depotlaastari SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Estracyt 140 mg kapseli SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Estradot 25, 37.5, 50, 75, 100 mikrog-24 tuntia depotlaastari SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Estrena 0,1 prosenttinen geeli SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Estring 7.5 mikrog-24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2017-11-15

PL

Resepti

Estrofem 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Estrofem 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Estrogel 0.6 mg/g geeli SPC 2018-12-04

PL

Itsehoito

Estrokad 0,03 mg emätinpuikko SPC 2019-01-22.doc

PL

Resepti

Etalpha 0.25 mikrog, 0.5 mikrog ja 1 mikrog kapseli SPC 2017-11-29

PL

Resepti

Ethambutol Orion 500 mg tabletti SPC 2016-09-30

PL

Itsehoito

Etono 20 mg/g ihopuikko SPC 2009-10-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >