Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 95
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxytocin Orifarm 5 IU, 10 IU injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-21

PL

Resepti

Pabal 100 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Paricalcitol Accord 5 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Paricalcitol Alternova 1, 2 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2018-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Parsabiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plenadren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-05-26.docx

PL

Resepti

Prednison 5 mg, 40 mg tabletti SPC 2017-09-15

PL

Resepti

Saizen 5.83 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Saizen 8 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Sandostatin 50, 100, 500 mikrog_ml injektio_infuusioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-05-06.doc

PL

Resepti

Sandostatin LAR 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten valmisteyhteenveto 2020-05-06.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Signifor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Solomet 4 mg, 16 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Solomet Depot 40 mg-ml injektioneste SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlori. 40 mg-ml + 5 mg-ml injektioneste SPC 2019-10-24

PL

Resepti

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Solu-Cortef 250 mg & 500 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Solu-Medrol 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Solu-Medrol 40 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-02-10

PL

Resepti

Somatuline Autogel 60, 90, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somavert - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stemflova 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Synarela 200 mikrog-annos nenäsumute. liuos SPC 2020-08-07.doc Uusi

PL

Resepti

Syntocinon 8.3 mikrog-ml infuusiokonsentraatti - injektioneste SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Terlipressiini SUN 0,1 mg-ml injektioneste SPC 2015-07-03.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Terrosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thiamazole Uni-Pharma 5 mg tabletti SPC 2020-08-20 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thyrogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >