Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 96
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Hydrocortisone Panpharma 100 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Increlex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isturisa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Kyypakkaus 50 mg tabletti SPC 2017-10-24

PL

Resepti

Lederspan 20 mg-ml injektioneste SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Levothyroxine Accord 12.5_25_50_75_88_100_112_125_137_150_175_200 mikrog tabletit SPC 2020-05-12

PL

Resepti

Levothyroxine Aristo 25, 50, 100 ja 200 mikrog tabletti valmisteyhteenveto 2020-07-17.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Livogiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Medithyrox 13mikrog, 25mikrog, 50mikrog, 62mikrog, 75mikrog, 88mikrog, 100 mikrog, 112mikrog, 125mikrog, 137mikrog, 150mikrog, 175mikrog, 200mikrog tabletti SPC 2019-06-10

PL

Resepti

Medrol 4mg, 16mg, 32mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-10-09

PL

Resepti

Miacalcic 100 IUml injektio- ja infuusioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-10-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mimpara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Minirin 0.1 mg-ml nenätipat SPC 2019-06-13

PL

Resepti

Minirin 2.5 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Movymia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Natpar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nocdurna 25 mikrog, 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Norditropin FlexPro 5mg-1.5ml, 10mg-1.5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norditropin Nordiflex 5mg-1,5ml, 10mg-1,5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norditropin SimpleXx 5mg-1.5ml, 10mg-1.5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NutropinAq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Octostim 15 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-08-02

PL

Resepti

Octostim 150 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-18

PL

Resepti

Octreotide Ratiopharm 10mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2019-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omnitrope - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >