Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 39
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

T 61 Vet injektioneste, liuos PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Temprace Vet 0,5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-06-30

SPC

Resepti

Terra-Poly vet voide PL 2022-10-28

SPC

Resepti

Terramycin LA vet 200 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tessie - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Therios vet 300 mg, 750 mg tabletti PL 2018-08-07

SPC

Resepti

Therios vet 75 mg purutabletti PL 2020-07-02

SPC

Resepti

Thiafeline vet 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Thiafeline vet 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Thiamacare Vet 10 mg-ml oraaliliuos PL 2021-08-31

SPC

Resepti

Thyroxanil vet 200 mikrog tabletti PL 2021-03-26

SPC

Resepti

Thyroxanil vet 600 mikrog tabletti PL 2021-03-26

SPC

Resepti

Tolfacton 80 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-06-03

SPC

Resepti

Toltarox vet 50 mg-ml oraalisuspensio PL 2016-02-01.doc

SPC

Resepti

Torphadine vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-08-13

SPC

Resepti

Torphasol vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-07-19

SPC

Resepti

Torphasol vet 4 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-05-29

SPC

Resepti

Torpudor vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-04-01

SPC

Resepti

Tralieve vet 20 mg purutabletti PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Tralieve vet 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-01-30.doc

SPC

Resepti

Tralieve vet 80 mg purutabletti PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 37.5 mg-325 mg tabletti PL 2020-07-06 .doc

SPC

Resepti

Tramvetol 50 mg tabletti PL 2019-10-18.doc

SPC

Resepti

Tramvetol 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-10-18.doc

SPC

Resepti

Tribovax vet. injektioneste, suspensio PL 2024-01-09 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trocoxil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trovex Vet 1 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2022-07-18

SPC

Resepti

Trymox vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2021-01-12

SPC

Resepti

Tsefalen 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-28

SPC

Resepti

Tsefalen 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-03-28

  1  2  |  Seuraavat 30   >