Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 60
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Spectrabactin Vet 400 mg - 100 mg tabletti PL 2020-09-01

SPC

Resepti

Spizobactin vet 1 500 000 IU - 250 mg purutabletti PL 2024-01-29

SPC

Resepti

Spizobactin vet 3 000 000 IU - 500 mg purutabletti PL 2024-01-29

SPC

Resepti

Spizobactin vet 750 000 IU - 125 mg purutabletti PL 2024-01-29

SPC

Resepti

Sporimune vet 50 mg-ml oraaliliuos PL 2018-11-20.doc

SPC

Resepti

Spotinor vet 10 mg-ml paikallisvaleluliuos PL 2020-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Startvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stelfonta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Strangvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Stromease 25 mg-ml silmätipat, liuos PL 2022-09-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stronghold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stronghold plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Strongid-P vet 44 % oraalipasta PL 2023-03-28

SPC

Resepti

Suiseng Coli-C injektioneste, suspensio PL 2024-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suiseng Diff/A - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Suiseng vet injektioneste, suspensio PL 2014-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suprelorin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn Circo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn Circo+MH RTU - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn CSF Marker - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn PRRS MLV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sympagesic 500 mg-ml + 4 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-03-20.docx

SPC

Resepti

Synthadon vet. 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-04-22

SPC

Resepti

Synthadon vet. 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-04-22

SPC

Resepti

Synulox vet 140 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2023-11-06

SPC

Resepti

Synulox vet 40 mg-10mg, 200 mg-50 mg ja 400 mg-100 mg tabletti PL 2021-12-07

SPC

Resepti

Synulox vet 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2021-12-07

SPC

Resepti

Syvacillin vet 300 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2022-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Syvazul BTV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2