Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 43
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Barbivet vet 30 mg ja 60 mg tabletti PL 2020-04-01.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Baycox Iron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Baycoxine vet 50 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-10-25

SPC

Resepti

Baymite vet. 500 mg-ml konsentraatti sumutetta varten, emulsio PL 2021-05-06

SPC

Resepti

Baytril vet 100 mg_ml injektioneste, liuos PL 2021-03-26

SPC

Resepti

Baytril vet 50 mg, 150 mg tabletti PL 2021-03-26

SPC

Resepti

Baytril vet 50 mg_ml injektioneste, liuos PL 2021-03-26

SPC

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 4 kg, 4-10 kg, 10-25 kg, 25-40 kg PL 2023-10-10

SPC

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 40-60 kg PL 2023-10-10

SPC

Resepti

Belfer vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-02-01.docx

SPC

Resepti

Benakor vet 20 mg tabletti PL 2023-04-07

SPC

Resepti

Benakor vet 5 mg tabletti PL 2023-04-07

SPC

Resepti

Benzylpenicillin Vetcare (ent. Carepen vet) 600 mg intramammaarisuspensio PL 2023-06-30 Uusi

SPC

Resepti

Betafuse vet 1 mg-g + 5 mg-g geeli PL 2021-10-26

SPC

Resepti

Betamox vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2021-05-31

SPC

Resepti

Beviplex vet. injektioneste, liuos PL 2023-07-07 Uusi

SPC

Resepti

Bimectin Vet 10 mg-ml injektioneste, liuos 2021-06-22

SPC

Resepti

Bimoxyl vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2023-07-28 Uusi

SPC

Resepti

Bimprocil vet 300 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2021-04-30

SPC

Resepti

Biocom P Vet injektioneste, suspensio PL 2018-01-11.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bluevac BTV8 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bonqat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Borgal vet injektioneste, liuos PL 2022-01-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bovela - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bovigen RCE vet injektioneste, emulsio PL 2020-07-23.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bovilis Blue-8 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bovilis Bovipast RSP injektioneste, suspensio PL 2023-01-23

SPC

Resepti

Bovilis Ringvac vet. injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Bovilis Rotavec Corona vet. injektioneste, emulsio PL 2023-09-08

SPC

Resepti

Bovilis RSP live vet. nenäsumute, kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten PL 2022-08-01

  1  2  |  Seuraavat 30   >