Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 214
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ventoline 0,4 mg/ml oraaliliuos SPC 2023-05-01

PL

Resepti

Ventoline 1 mg-ml, 2 mg-ml sumutinliuos SPC 2023-12-07

PL

Resepti

Ventoline 5 mg-ml sumutinliuos SPC 2023-11-30

PL

Resepti

Ventoline Diskus 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2023-11-29

PL

Resepti

Ventoline Evohaler 0.1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2023-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veoza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vepesid 50 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-01-22

PL

Resepti

Veramacor 2,5 mg-ml injektio-, infuusioneste, liuos SPC 2023-02-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veraseal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Verdye 5 mg-ml injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verkazia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Veropol injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-03-22

PL

Resepti

Verorab injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2024-04-24 Uusi

PL

Resepti

Verpamil 200 mg depottabletti SPC 2021-01-07

PL

Resepti

Verpamil 80 mg, 120 mg (PER) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verquvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verzenios - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-08-10

PL

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-07-10

PL

Resepti

Vesicare 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2023-09-19

PL

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2023-06-08

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2023-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veyvondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vfend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Vi-Siblin rakeet SPC 2020-09-15

PL

Resepti/itsehoito

Vi-Siblin S rakeet SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viagra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Viant infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-01-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >