Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 196 kokonaismäärästä 196
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voncento - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voriconazol Accordpharma 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-07-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voriconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voriconazole Aristo (ent. Amneal) 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-03-20

PL

Resepti

Voriconazole Fresenius Kabi 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-02-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voriconazole Hikma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vosevi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Votrient - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Votubia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voxra 150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-09-22 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voxzogo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vpriv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vreya 0,035 mg -2 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-08-06.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vyndaqel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vyxeos liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7