Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 194
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 80_12.5mg, 160_12.5mg, 160_25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-13.docx

PL

Resepti

Valsartore Comp 80 mg-12,5 mg, 160 mg-12,5 mg, 160 mg-25 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2021-05-21

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Vaminolac infuusioneste, liuos SPC 2020-07-15.docx

PL

Resepti

Vancomycin MIP Pharma 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Vancomycin Orion 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Vancomycin Sandoz 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-04-20

PL

Resepti

Vancomycin Strides 125 mg, 250 mg kapseli, kova SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Vancomycin Xellia 125 mg, 250 mg kapseli SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Vancosan 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaniqa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vantavo (ent. Alendronate Sodium And Colecalciferol, MSD) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Vaprino 100 mg kapseli, kova SPC 2020-10-22

PL

Resepti

Vaqta 25 U-0.5 ml injektioneste, suspensio SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vaqta 25 U-0.5 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vaqta 50 U-1 ml injektioneste, suspensio SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vaqta 50 U-1 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-11-19

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Vardenafil Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-04

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 10 mg tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 20 mg tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 5 mg tabletit SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällsyteinen PL 2020-03-18.doc

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällsyteinen SPC 2020-07-23.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vargatef - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Varilrix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-07-19

PL

Resepti

Varivax injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten esitäytetty ruisku SPC 2020-07-13

PL

Resepti

Vasculosis 10 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-04-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >