Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 198
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-11-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Visudyne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

VITA-B6 200 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Vitalipid Adult infuusiokonsentraatti SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Vitalipid Infant infuusiokonsentraatti, emulsiota varten SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Vitaros 2 mg-g (PER), 3 mg-g emulsiovoide SPC 2023-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vitrakvi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vivotif enterokapseli, kova SPC 2023-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizamyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizarsin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizimpro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vobanzl 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vocabria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vodask 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vokanamet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Volibris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voltaren 100 mg peräpuikko SPC 2023-04-11

PL

Itsehoito

Voltaren 140 mg lääkelaastari SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Voltaren 25 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2023-04-11

PL

Resepti

Voltaren 50 mg enterotabletti SPC 2023-06-05

PL

Resepti/itsehoito

Voltaren emulgel 11,6 mg-g geeli SPC 2023-04-14

PL

Resepti/itsehoito

Voltaren Forte 23,2 mg-g geeli SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Voltaren Ophtha 1 mg-ml silmätipat SPC 2014-10-20

PL

Resepti

Voltaren Ophtha 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Voltaren Rapid 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-04-11

PL

Resepti

Voltaren Retard 75 mg, 100 mg depottabletti SPC 2023-04-11

PL

Resepti

Vonamyl 0,120 mg-0,015 mg per 24 tuntia depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2022-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voncento - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voraxaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voriconazol Accordpharma 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-05-10 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >