Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 214
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viread - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Virono 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2024-01-16

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli SPC 2022-01-24

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Visipaque 270 mg ja 320 mg l-ml injektioneste, liuos, SPC 2022-04-05

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

PL

Resepti

Vistabel 4 Allergan-yksikköä - 0,1 ml, injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-10-27

PL

Itsehoito

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2024-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Visudyne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

VITA-B6 200 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Vitalipid Adult infuusiokonsentraatti SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Vitalipid Infant infuusiokonsentraatti, emulsiota varten SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Vitaros 2 mg-g (PER), 3 mg-g emulsiovoide SPC 2023-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vitrakvi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vivotif enterokapseli, kova SPC 2023-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizamyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizarsin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vizidor 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2024-02-27

PL

Resepti

Vizidorduo 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2024-02-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizimpro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vobanzl 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vocabria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vodask 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vokanamet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Volibris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voltaren 100 mg peräpuikko SPC 2023-04-11

PL

Itsehoito

Voltaren 140 mg lääkelaastari SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Voltaren 25 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2023-04-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >