Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 191
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Vigamox 5mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vihuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vildaglibtin Accord 50 mg tabletti SPC 2020-06-26

PL

Resepti

Vildagliptin Krka 50 mg tabletti SPC 2018-02-13

PL

Resepti

Vildagliptin ratiopharm 50 mg tabletti SPC 2021-03-11

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-29 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vimovo 500 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-07-06.docx

PL

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2018-11-27.doc

PL

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit SPC 2020-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipdomet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viramune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viread - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Itsehoito

Visclear 0.5 mg-ml silmätipat SPC 2017-02-01

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus SPC 2017-03-13

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli SPC 2017-03-13

PL

Resepti

Visipaque 270 mg I-ml, 320 mg I-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

PL

Resepti

Vistabel 4 Allergan-yksikköä - 0,1 ml, injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-04-21

PL

Resepti

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Visudyne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Vita-B6 200 mg tabletti SPC 2008-02-08

PL

Resepti

Vitalipid Adult infuusiokonsentraatti SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Vitalipid Infant infuusiokonsentraatti, emulsiota varten SPC 2020-06-01.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >