Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 214
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2022-03-28

PL

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2023-06-12

PL

Itsehoito

Vicks Vaporub voide SPC 2021-01-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Victoza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vidaza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viekirax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vigamox 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2023-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vihuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vildaglibtin Accord 50 mg tabletti SPC 2023-08-30

PL

Resepti

Vildagliptin Krka 50 mg tabletti SPC 2023-09-07

PL

Resepti

Vildagliptin ratiopharm 50 mg tabletti SPC 2023-02-25

PL

Resepti

Vildagliptin STADA 50 mg tabletti SPC 2021-05-26

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-19

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-25

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vimovo 500 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2023-05-10

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-07-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-03-21

PL

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Vinorelbine Accord 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-05-29

PL

Resepti

Vinorelbine medac 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit SPC 2024-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipdomet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Virafosc 24 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viramune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >