Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 215
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flebogamma DIF (ent. Flebogammadif) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Flexilev 5 mg-1.25 mg dispergoituva tabletti annostelulaitteeseen SPC 2017-11-20

PL

Itsehoito

Flexiloges tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flixabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flixonase 400 mikrog-annos nenätipat, suspensio SPC 2021-10-18 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Flixonase 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-07-21

PL

Resepti

Flixotide 0.5 mg-annos ja 2 mg-annos sumutinsuspensio SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Flixotide Diskus 100, 250, 500 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2021-09-10 Uusi

PL

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti SPC 2021-09-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluad Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fluanxol 0.5 mg, 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-03

PL

Resepti

Fluanxol 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-13

PL

Resepti

Fluarix Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-05-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flucelvax Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg, 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg, 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuo SPC 2021-02-11

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Fluconazol Orion 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluconazol ratiopharm 150 mg kapseli, kova SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Fluconazole B. Braun 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Fluconazole Baxter 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-31

PL

Resepti

Fludara 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Fludarabin Ebewe 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-01-13.doc

PL

Resepti

Fludarabine Accord 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2017-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >