Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 215
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Flumazenil B.Braun 0.1mg injektioneste, liuos, SPC 2019-10-10 Uusi

PL

Resepti

Flumazenil Fresenius Kabi 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-01-05 Uusi

PL

Resepti

Flumazenil hameln 0,1mg-ml injektio-/infuusioneste, liuos, SPC 2020-06-11.doc Uusi

PL

Resepti

Fluorescite 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-07-06

PL

Resepti

Fluorouracil Accord 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Flurhin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute, sumute SPC 2021-10-08

PL

Resepti

Flutiform K-haler 50-5, 125-5 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2021-06-11

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti SPC 2012-03-16

PL

Resepti

Fluvosol 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-21

PL

Resepti/itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-30

PL

Resepti

FML Liquifilm 1 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2020-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foclivia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Folic acid Vitabalans 1 mg tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Folic acid Vitabalans 5 mg tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Foliver 1 mg tabl SPC 2020-07-07.docx

PL

Resepti

Folvite 1 mg tabletti SPC 2020-04-17

PL

Resepti

Fomeda Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Fomepizole Serb 5 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Foradil 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Formatris Novolizer 6, 12 mcg-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-09-26

PL

Resepti

Formaxa 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-05-10

PL

Resepti

Formoterol Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-07-20

PL

Resepti

Formoterol Stada 12 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forsteo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >