Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 218
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fludarabin Ebewe 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Fludarabine Accord 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-05-12 Uusi

PL

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2017-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flumazenil B.Braun 0.1mg injektioneste, liuos, SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Flumazenil Fresenius Kabi 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Flumazenil hameln 0,1mg-ml injektio-/infuusioneste, liuos, SPC 2020-06-11.doc

PL

Resepti

Fluorescite 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-04-19 Uusi

PL

Resepti

Fluorouracil Accord 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-03-17

PL

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti/itsehoito

Flurhin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute, sumute SPC 2021-10-08

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti SPC 2012-03-16

PL

Resepti

Fluvosol 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-11

PL

Resepti/itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

FML Liquifilm 1 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2022-03-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foclivia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Folic acid Vitabalans 1 mg tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Folic acid Vitabalans 5 mg tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Foliver 1 mg tabl SPC 2020-07-07.docx

PL

Resepti

Folvite 1 mg tabletti SPC 2020-04-17

PL

Resepti

Fomeda Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Fomepizole Serb 5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-10-16

PL

Resepti

Foradil 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Formatris Novolizer 6 mikrog, 12 mikrog - annos, inhalaatiojauhe SPC 2022-01-03 Uusi

PL

Resepti

Formaxa 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-05-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >