Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 215
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fenosup Lidose 160 mg kapseli SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Fentanyl 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Fentanyl Ethypharm 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-20.doc

PL

Resepti

Fentanyl Hameln 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2021-08-20

PL

Resepti

Fentanyl Hexal 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2013-08-09

PL

Resepti

Fentanyl Kalceks 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2020-10-23.docx

PL

Resepti

Fentanyl Ratiopharm 12, 25, 50, 75, 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 12.5, 25, 50, 75 ja 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Fentanyl Stada 12 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 50 mikrog-tunti, 75 mikrog-tunti, 100 mikrog-tunti depotlaasatari SPC 2021-04-07

PL

Resepti

Fenylefrin Abcur 0.05 mg-ml, 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-05-25

PL

Resepti

Fenylefrin Aguettant 100 mikrog/ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2020-01-15

PL

Resepti

Fenylefrin Aguettant 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Fenylefrin Sintetica 0.08 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Fenylefrin Sintetica 8.2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 0.05 mg-ml, 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 10 mg -ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Feraccru - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ferinject 50 mg rautaa-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-06-11 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ferriprox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Ferrose 100 mg purutabletit SPC 2020-03-10.docx

PL

Resepti

Ferrose 2,5 mg-tippa, tipat, liuos SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Fesoterodine Accord 8 mg depottabletti SPC 2021-06-15 Uusi

PL

Resepti

Fesoterodine Stada 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2021-04-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fetcroja - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

PL

Resepti

FI Divigel 0,1 % geeli SPC 2020-12-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fiasp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >