Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 220
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fabrazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fampridine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fampridine Stada 10 mg depottabletti SPC 2023-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fampyra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Famvir 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fareston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fareston 20 mg tabletti SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Farlutal 500 mg tabletti SPC 2022-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Farydak - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasenra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasenra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Faslodex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasturtec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Febuxostat Accord 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-17

PL

Resepti

Febuxostat Accord 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Febuxostat Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Febuxostat Viatris (ent. Febuxostat Mylan) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Feiba 100 U-ml infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2024-03-25

PL

Resepti

Feiba 50 U-ml infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2024-01-26

PL

Resepti/itsehoito

Felden 0.5 prosenttinen geeli SPC 2024-03-07

PL

Resepti

Felodipin Hexal 2.5 mg depottabletti, SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Felodipin Hexal 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Felodipin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2020-03-19

PL

Resepti

Felodipin SanoSwiss 5mg, 10mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Femar 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-02 Uusi

PL

Itsehoito

Femke 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-27

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-24

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-24

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-24

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-24

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >