Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 252
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evenity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Everolimus Avansor 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Everolimus Ethypharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-09-16

PL

Resepti

Everolimus Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-01-10

PL

Resepti

Everolimus Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-12-09

PL

Resepti

Everolimus Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-10-26

PL

Resepti

Everolimus Stada 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evicel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eviplera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evkeeza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evoltra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Evorel Conti depotlaastari SPC 2023-12-12

PL

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari SPC 2023-12-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evotaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evrenzo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evrysdi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evusehld - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exametazim Radiopharmacy Laboratory 0,5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exjade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exocin 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
EXPAREL liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Extavia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >