Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emblaveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Emconcor Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Emerade 150, 300, 500 mikrog, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Emerpand 4.6 mg-24h, 9,5 mg-24h, 13,3 mg-24h depotlaastari SPC 2016-02-29.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emgality - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletit SPC 2023-05-19

PL

Resepti/itsehoito

Emla 25 mg/g + 25 mg/g emulsiovoide SPC 2023-12-18

PL

Resepti

Emla lääkelaastari SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Emoxenduo 500 mg + 20 mg säädellysti vapauttava tabletti valmisteyhteenveto 2024-04-02 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Empliciti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-07-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emselex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Emtenef 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-15

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Sandoz 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-08

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Stada 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-12

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtriva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2024-02-28

PL

Resepti

Enalapril Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg 20 mg tabletti SPC 2021-03-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >