Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 252
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Envarsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enyglid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enzalutamide Adalvo 40 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enzepi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epaclob 1 mg-ml, 2 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epclusa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ephedrine Sintetica 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-06-21

PL

Resepti

Ephedrine Sintetica 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-06-21

PL

Resepti

Epiduo 0.1 - 2.5 prosenttinen geeli SPC 2023-03-14

PL

Resepti

Epiduo 0.3 prosenttinen - 2.5 prosenttinen geeli SPC 2023-03-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epidyolex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epipen 300 mikrog, Epipen Jr. 150 mikrog, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Epirubicin Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2024-02-05

PL

Resepti

Epirubicin Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-03-17

PL

Resepti

Epirubicin Medac 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-22

PL

Resepti

Epirubicin SanoSwiss 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Episalvan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epistatus 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon SPC 2023-09-21

PL

Resepti

Epistatus 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon SPC 2023-09-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epoetin Alfa Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eporatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epysqli - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2023-03-28

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2024-01-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erbitux - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli, kova SPC 2021-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erelzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >