Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 242
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ervebo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erythromycin Panpharma 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esbriet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Escitalopram Accord 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-20

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-11 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Navamedic 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-02

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Escitalopram SanoSwiss 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-05

PL

Resepti

Escor 8 mg depotkapseli, kova SPC 2020-11-04

PL

Resepti

Esketamine Kalceks 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Esketamine Orifarm 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio- infuusioneste, liuos SPC 2019-06-27.docx

PL

Resepti

Esliva 700 mg lääkelaastari SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Esmeron 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-22 Uusi

PL

Resepti

Esmocard 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Esmocard 2500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-02-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esmya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli SPC 2012-11-14

PL

Resepti

Esomeprazol Actavis 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Esomeprazol Krka 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Orion 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2021-01-20

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol ratiopharm 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Sandoz 20, 40 mg enterotabletti SPC 2017-06-20

PL

Resepti

Esomeprazole Orifarm 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi SPC 2021-02-09

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esperoct - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Estalis depotlaastari SPC 2020-08-27

PL

Resepti

Estracyt 140 mg kapseli, kova SPC 2020-09-15 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >