Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 255
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Eribulin Advanz Pharma 0,44 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-07-27

PL

Resepti

Eribulin Glenmark 0,44 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Eribulin medac 0,44 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-11-23

PL

Resepti

Eribulin STADA 0,44 mg_ml injektioneste, liuos SPC 2023-10-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erivedge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erleada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg 100 mg 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-08

PL

Resepti

Erlotinib Krka 25 mg, 100 mg, 150 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-11-08

PL

Resepti

Erlotinib STADA 25 mg, 100 mg ja 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-28

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2020-10-22

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-05-05

PL

Resepti

Ertapenem Qilu 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2024-04-22 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ertapenem SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ervebo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erwinase 10,000 U injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-09-01

PL

Resepti

Erythromycin Panpharma 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-09-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esbriet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Escitalopram Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Escitalopram Holsten (ent. Escitalopram SanoSwiss) 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-22

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-27

PL

Resepti

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Escor 8 mg depotkapseli, kova SPC 2021-06-02

PL

Resepti

Esketamine Kalceks 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-09-05

PL

Resepti

Esketamine Orifarm 5 mg/ml, 25 mg/ml, injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2024-05-16 Uusi

PL

Resepti

Esliva 700 mg lääkelaastari, SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Esmeron 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esmya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli SPC 2012-11-14

PL

Resepti

Esomeprazol Actavis 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2023-07-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >