Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 256
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg SPC 2023-10-05

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 3.75 mg, 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enbrel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Encepur 1.5 mikrog-0.5 ml injektioneste, suspensio PL 2022-04-12

PL

Resepti

Encepur 1.5 mikrog-0.5 ml injektioneste, suspensio SPC 2023-05-15

PL

Resepti

Encepur Lapset 0.75 mikrog-0.25 ml injektioneste, suspensio SPC 2023-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
EndolucinBeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2022-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enerzair Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Engerix-B 10 mikrog-0.5 ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Engerix-B 20 mikrog-ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2023-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enhertu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enjaymo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enoxaparin Becat injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-01-27

PL

Resepti

Enoxaparin Ledraxen 20 mg-ml, 40 mg-ml, 60 mg-ml. 80 mg-ml, 100 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enrylaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enspryng - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enstilar 50 mikrog-g + 0.5 mg-g ihovaahto SPC 2022-07-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entacapone Orion Pharma 200 mg tabletti SPC 2022-04-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entecavir Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entercavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entocort 2 mg tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten SPC 2023-06-29

PL

Resepti

Entocort 3 mg depotkapseli, kova SPC 2024-06-03 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entresto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entyvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enurev Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >