Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 262
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Omeprazol Pensa 10, 20, 40 mg enterokapseli PL 2015-07-27

SPC

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova PL Rx 2023-08-14

SPC

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova PL Rx 2023-08-14

SPC

Itsehoito

Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova PL OTC 2023-08-21

SPC

Itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 20 mg enterokapseli, kova PL OTC 2023-02-21

SPC

Resepti

Omeprazol SanoSwiss 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova PL Rx 2023-02-21

SPC

Resepti

Omestad 10 mg, 20 mg enterokapseli, kova PL 2023-05-23

SPC

Resepti

Omestad 40 mg enterokapseli, kova PL 2024-02-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova PL 2024-04-01 Uusi

SPC

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti PL 2024-04-01 Uusi

SPC

Resepti

Omnipaque 140 mg l-ml, 180 mg l-ml, 240 mg l-ml, 300 mg l-ml, 350 mg l-ml injektioneste, liuos PL 2023-12-15

SPC

Resepti

Omniscan 0.5 mmol-ml injektioneste, liuos PL 2013-11-06.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omnitrope - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omvoh - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onbrez Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

ONCOTICE jauhe suspensiota varten, virtsarakkoon PL 2021-12-22

SPC

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2022-07-07

SPC

Resepti

Ondansetron Accord 4 mg, 8 mg injektio-infuusioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2022-06-29

SPC

Resepti

Ondansetron B. Braun 0.08 mg-ml, 0.16 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-02-04

SPC

Resepti

Ondansetron B. Braun 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-02-04

SPC

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 0,08 mg-ml, 0,16 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-04-28

SPC

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg-ml injektioneste PL 2022-02-07

SPC

Resepti

Ondansetron Hameln 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-02-18

SPC

Resepti

Ondansetron Kalceks 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-04-06

SPC

Resepti

Ondansetron STADA 4 mg, 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ondexxya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >