Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 262 kokonaismäärästä 262
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 10 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 15 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 20 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 30 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 40 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 5 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 60 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 80 mg depottabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Oxynorm 1 mg-ml, 10 mg-ml oraaliliuos PL 2024-01-23

SPC

Resepti

Oxynorm 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2024-01-23

SPC

Resepti

Oxynorm 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli, kova PL 2024-01-23

SPC

Resepti

Oxyratio 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli, kova PL 2024-01-18

SPC

Resepti

Oxyratio Depot 10 mg depottabletti PL 2023-02-03

SPC

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg 40 mg 80 mg depottabletti PL 2023-02-03

SPC

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti PL 2023-02-03

SPC

Resepti

Oxytocin Orifarm 5 IU injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-11-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oyavas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ozalin 2 mg-ml oraaliliuos, kerta-annospakkaus PL 2023-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozawade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozurdex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9