Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 297
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lemtrada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lenalidomid Zentiva 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 25 mg kovat kapselit pakkausseloste 2021-05-11.docx

SPC

Resepti

Lenalidomid_Avansor 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg 20 mg ja 25 mg kapseli, kova pakkausseloste 2021-10-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lenalidomide Cipla 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova PL 2022-06-09

SPC

Resepti

Lenalidomide Fresenius Kabi 2.5 mg, kapseli, kova pakkausseloste 2021-08-06.doc

SPC

Resepti

Lenalidomide Fresenius Kabi 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova pakkausseloste 2021-08-06.doc

SPC

Resepti

Lenalidomide Grindeks 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova pakkausseloste 2022-04-07.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lenalidomide Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova PL 2023-01-24

SPC

Resepti

Lenalidomide ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova PL 2022-10-20

SPC

Resepti

Lenalidomide Sandoz 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova pakkausseloste 2022-01-26

SPC

Resepti

Lenalidomide Stada 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ja 25 mg kapseli, kova PL 2022-08-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenvima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lenzetto 1,53 mg-suihke transdermaalisumute, liuos PL 2022-09-30

SPC

Resepti

Leponex 25 mg, 100 mg tabletti PL 2022-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leqvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-07-24

SPC

Resepti

Lercanidipine Hydrochloride Accord 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-04

SPC

Resepti

Lesamor 80 mg-12.5 mg tabletti PL 2021-11-24

SPC

Resepti

Lescol Depot 80 mg depottabletti PL 2023-03-08

SPC

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-23

SPC

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2022-09-20.docx

SPC

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti PL 2019-10-30

SPC

Resepti

Letrozol Stada 2.5 mg tabletti PL 2019-12-11

SPC

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-07-06

SPC

Resepti

Letybo 50 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-04-17 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >