Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 271 - 296 kokonaismäärästä 296
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lutetium (177Lu) chloride Billev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lutinus 100 mg emätinpuikko, tabletti PL 2018-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luxturna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lydisilka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyfnua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapseli, kova PL 2023-12-25

SPC

Resepti

Lymecycline ratiopharm 300 mg kapseli, kova PL 2023-04-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lymphoseek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lynparza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lyribastad 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova PL 2024-01-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyrica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lyrinel 5, 10, 15 mg depottabletti PL 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
LysaKare - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lysodren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lytgobi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyumjev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyxumia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lääkehappi AWO 100 % lääkkeelinen kaasu, kryogeeninen PL 2022-01-17

SPC

Resepti

Lääkehappi AWO 100 % lääkkeelinen kaasu, puristettu RX PL 2022-01-17

SPC

Itsehoito

Lääkehappi AWO 100 % lääkkeellinen kaasu, puristettu OTC PL 2022-01-17

SPC

Resepti

Lääkehiilidioksidi AWO 100 % lääkkeellinen kaasu, nesteytetty PL 2021-07-30

SPC

Itsehoito

Lääkeilma AWO 100% lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2022-01-17

SPC

Resepti

Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2022-01-31

SPC

Resepti

Lääkkeellinen ilokaasu awo 100 % PL 2022-01-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10