Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti Rx PL 2020-11-25

SPC

Resepti

Levodonna 1,5 mg tableti SPC 2020-10-30

SPC

Resepti

Levodopa-benserazide Orifarm 100 mg-25 mg tabletti PL 2022-02-11

SPC

Resepti

Levodopa-Carbidopa-Entacapone Accord 50mg-12.5 mg-200 mg, 75mg-18.75 mg-200 mg, 100 mg-25 mg-200 mg, 125 mg-31.25 mg-200 mg, 150 mg-37.5 mg-200 mg, 200 mg-50 mg-200 mg tabletti PL 2018-11-29

SPC

Resepti

Levodopa-Carbidopa-Entacapone Accord tabletti 50 mg-12.5 mg-200 mg, 75 mg-18.75 mg-200 mg, 100 mg-25 mg-200 mg, 125 mg-31.25 mg-200 mg, 150 mg-37.5 mg-200 mg, 200 mg-50 mg-200 mg,PL 2020-10-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2021-04-28

SPC

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-02

SPC

Resepti

Levofloxacin Mylan 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2011-03-17

SPC

Resepti

Levofloxacin Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-15

SPC

Resepti

Levofolic 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-03-01

SPC

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos PL 2022-05-03 Uusi

SPC

Resepti

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2020-09-17

SPC

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti PL 2020-10-26

SPC

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, PL 2020-05-05

SPC

Resepti

Levonorgestrel Stada 1,5 mg tabletti SPC 2021-04-08

SPC

Resepti

Levonorgsetrel Stada 1,5 mg tabletti PL 2021-06-21

SPC

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos, kerta-annospakkaus PL 2020-07-27

SPC

Resepti

Levosimendan Altan 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-06-16

SPC

Resepti

Levosimendan Carinopharm 12.5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2021-11-17

SPC

Resepti

Levosimendan Fresenius Kabi 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-01-12

SPC

Resepti

Levosimendan Kalceks 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-02-09

SPC

Resepti

Levothyroxine Aristo 25, 50, 100 ja 200 mikrog tabletti pakkausseloste 2022-04-13

SPC

Resepti

Levothyroxine Orion 25, 50, 75, 100, 125 ja 150 mikrog tabletti pakkausseloste 2021-03-09.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmeldy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmyris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Librax 5 mg - 2,5 mg tabletti, päällystetty PL 2022-04-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libtayo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lidbree 42 mg-ml geeli kohtuun, PL 2021-01-22

SPC

Resepti

Lidocain C. adrenalin 5 mg-ml, 10 mg-ml ja 20 mg-ml injektioneste, liuos, PL 2021-07-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >