Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 297
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2023-06-09

SPC

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-06

SPC

Resepti

Levofloxacin Mylan 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2011-03-17

SPC

Resepti

Levofloxacin Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-15

SPC

Resepti

Levofolic 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-03-01

SPC

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2020-09-17

SPC

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti PL 2020-10-26

SPC

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, PL 2023-12-05

SPC

Resepti

Levonicopto 5 mg-ml, silmätipat, liuos kerta-annospakkaus PL 2024-04-03

SPC

Resepti

Levonorgsetrel Stada 1,5 mg tabletti PL 2023-03-09

SPC

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos, kerta-annospakkaus PL 2023-10-12

SPC

Resepti

Levosimendan Altan 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-10-28

SPC

Resepti

Levosimendan Amdipharm 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-05-24

SPC

Resepti

Levosimendan Bioglan 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-06-07

SPC

Resepti

Levosimendan Carinopharm 12.5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2022-08-04

SPC

Resepti

Levosimendan EQL Pharma 2,5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-01-02

SPC

Resepti

Levosimendan Fresenius Kabi 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-04-27

SPC

Resepti

Levosimendan Kalceks 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-02-09

SPC

Resepti

Levosimendan STADA 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-09-19

SPC

Resepti

Levosimendan Tillomed 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-11-13

SPC

Resepti

Levothyroxine Orion 25, 50, 75, 100, 125 ja 150 mikrog tabletti pakkausseloste 2023-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmeldy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmyris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Librax 5 mg - 2,5 mg tabletti, päällystetty PL 2023-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libtayo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lidbree 42 mg-ml geeli kohtuun, PL 2021-01-22

SPC

Resepti

Lidocain C. adrenalin 5 mg-ml, 10 mg-ml ja 20 mg-ml injektioneste, liuos, PL 2021-07-07

SPC

Resepti

Lidocaine Baxter 10 mg-ml, 20 mg-ml, injektioneste, liuos PL 2022-01-12

SPC

Resepti

Lidocard 20 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-12-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >